Lista e fiseve antike ilire

artikull-listë e Wikimedias

Fise antike ilireRedakto

  Shiko gjithashtu artikullin Fiset Ilire

Ilirët e vërtetë (Illyrii Proprie Dicti)Redakto

  Shiko gjithashtu artikullin Ilirët e vërtetë

TaulantëtRedakto

AbrëtRedakto

ParthinëtRedakto

EnkelejëtRedakto

DasaretëtRedakto

EndirudinëtRedakto

GrabëtRedakto

LabeatëtRedakto

PlerejëtRedakto

SasejëtRedakto

DokleatëtRedakto

DardaniaRedakto

  Shiko gjithashtu artikujt Dardanët dhe Dardania

DardanëtRedakto

GalabrëtRedakto

ThunatëtRedakto

PirustëtRedakto

DiestëtRedakto

SkirtarëtRedakto

SkirtonëtRedakto

DalmaciaRedakto

  Shiko gjithashtu artikujt Dalmatët dhe Dalmacia

DalmatëtRedakto

BaridustëtRedakto

TariotëtRedakto

DeretinëtRedakto

PanoniaRedakto

DeremistëtRedakto

ArmistëtRedakto

ArtitëtRedakto

HamasinëtRedakto

OzuejëtRedakto

EpiriRedakto

  Shiko gjithashtu artikullin Epiri

AmantëtRedakto

MolosëtRedakto

KaonëtRedakto

ThesprotëtRedakto

PeioniaRedakto

  Shiko gjithashtu artikullin Paionia

AgrianëtRedakto

PaionëtRedakto

AlmopianëtRedakto

DerronëtRedakto

DoberëtRedakto

LaianëtRedakto

OdomantëtRedakto

SiropaionëtRedakto

ItaliaRedakto

  Shiko gjithashtu artikullin Gadishulli Italian

JapigëtRedakto

MesapëtRedakto

DaunëtRedakto

PeucetëtRedakto

Iliro - KelteRedakto

  Shiko gjithashtu artikullin Keltët

DindarëtRedakto

JapodëtRedakto

SerapilëtRedakto

SkordiskëtRedakto

Iliro - VeneteRedakto

  Shiko gjithashtu artikullin Venetët

HistrëtRedakto

KarnëtRedakto

Fise të vogla dhe periferikeRedakto

Shih edheRedakto

BurimetRedakto

  • Ceka, Neritan (2013) The Illyrians to the Albanians. Tirana: Migjeni. ISBN 9789928407467
  • Mallory, James P.; Adams, D. Q. (1997). Encyclopedia of Indo-European Culture. Routledge. ISBN 1884964982 ISBN 978-1884964985 
  • Stipçeviq, Aleksandër (2002) Ilirët, historia, jeta, kultura, simbolet e kultit. Toena, Tiranë
  • Pollo, Stefanaq – Puto, Arben (1981) The history of Albania from its origins to the present day. Ass. by Kristo Frasheri, Skënder Anamali; transl. by Carol Wiseman, Ginni Hole. London: Routledge & Kegan. ISBN 071000365X
  • Wilkes, John. (1996). The Illyrians (Ilirët). Wiley-Blackwell.  ISBN 0631198075  
  • Zavalani, Tajar (2015) History of Albania. Ed. by Robert Elsie, Bejtullah Destani. London: Centre for Albanian Studies. Albanian Studies, ISBN 9781507595671