Lista e fshatrave të Preshevës

artikull-listë e Wikimedias
Lista e fshatrave të Preshevës
1.Bërçeci 14.Geraj 27.Rainca
2.Savojeci 15.Golemidolli 28.Ranatoci
3.Bukoci 16.Gosponica 29.Shoshajë e Epërme
4.Bukuroca e Fushës 17.Gruhalia 30.Shoshajë e Poshtme
5.Bukuroca e Malit 18.Ilinca 31.Staneci
6.Bushtrani 19.Kurbalia 32.Strezoci
7.Cakanoci 20.Lerani 33.Zhunica
8.Laniku 21.Lezbalia 34.Sefer
9.Caravajka 22.Magjera 35.Sukaj
10.Corrotica 23.Miratoci 36.Çavadarci
11.Çukarka 24.Norça 37.Buhiçi
12.Depca 25.Peçena 38.Tërnava
13.Garja 26.Rahovica 39.Svinishti

fshati është me shumicë shqiptare.
fshati është me shumicë sërbe.
fshati është aktualisht pa banorë ose ka shum pak banorë.

Sipas Ligjit për ndarjen administrative territoriale të Serbisë deri në vitin 1947, në kuadër të rrethit të Gjilanit- ishin edhe vendbanimet Magjerë dhe Ranatoc (KPV Pogragjë), si dhe vendbanimet Kijevë, Stanec, Sefer, Peçenë, Depcë dhe Caravajkë.[1]

Refertencat Redakto

  1. ^ Presheva, Bujanoci dhe Medvegja, dje sot dhe nesër, Instituti Albanologjik, Prishtinë 2014, faqe 59