Libertarianism – filozofi politike, ekonomike dhe shoqërore që e mban lirinë si synimin e vet kryesor. Libertarianët synojnë të rrisin në maksimum autonominë dhe lirinë e zgjedhjes, duke theksuar lirinë politike, asocimin vullnetar dhe parësinë e gjykimit individual.

Natyra e libertarianizmit Redakto

Artikulli kryesor: Libertarianizmi

Mbështet Redakto

 • Lirinë ekonomike – lirinë për të prodhuar, tregtuar dhe konsumuar të mira dhe shërbime  të përftuara pa përdorimin e forcës, mashtrimit apo vjedhjes. 
 • Shoqërinë e lirë - një shoqëri në të cilën një individ ka lirinë për të përftuar fuqinë dhe resurset në mënyrë që të plotësojë potencialin e vet personal.
 • Përgjegjësinë individuale 
 • Barazinë - ideja se të gjithë njerëzit duhen trajtuar në mënyrë të barabartë.
 • Vet-menaxhimin –  metoda, aftësi dhe strategji me të cilat individët mund të drejtojnë me efikasitet aktivitetet e veta drejtë arritjes së objektivave personale.
 • Vet-qeverisje -  ideja se njeriu apo njerëzit janë në gjendje të ushtrojnë të gjitha funksionet e nevojshme të fuqisë pa ndërhyrje nga ndonjë autoritet të cilin ata nuk mund ta ndryshojnë.
 • Vet-pronësia – koncepti i pronësisë së vetvetes, së personit të vet, shprehur si e drejta morale dhe/apo natyrore e një individi për të qenë kontrollori ekskluziv i trrupit dhe jetës së vet. 
 • Asocimi vullnetar – një grup individësh që hyjnë në marrëveshje vullnetare (pa përdorim force, apo mashtrimi) për të formuar një organizatë apo për të arritur një qëllim.

Kundërshton Redakto

 • Autoritarizmin – 
 • Shtrëngimin –  praktika e të detyruarit të një pale tjetër që të sillet në mënyrë jo-vullnetare (në veprim apo mosveprim) nëpërmjet përdorimit të kërcënimit apo dhunës. 
 • Diskriminimin – një formë kolektivizmi që ka të bëjë me trajtimin e njerëzve mbi bazën e grupit, klasës, racës apo kategorisë ku një individ përket në një moment të caktuar dhe jo mbi bazën e meritës individuale. 
 • Imperializmin – 

Debaton Redakto

Origjinat e libertarianizmit Redakto

 • Iluminizmi –
 • Liberalizmi klasik –
 • Anarkizmi individualist –
 • Demokracia Jeffersoniane –
 • Teoria e ligjit natyror –

Teoria dhe politika libertariane Redakto

 • Anarko-kapitalizmi dhe minarkizmi
 • Debate përbrenda libertarianizmit
 • Perspektiva libertariane mbi pronësinë intelektuale
 • Perspektiva libertariane mbi të drejtat e LGBT-ve
 • Libertarianizmi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës
 • Teori të ligjit libertariane
 • Libertarianizmi dhe Objektivizmi

Ideale libertariane Redakto

Këto koncepte, edhe pse jo domosdoshmërisht ekskluzive të libertarianizmit, janë domethënëse në terma historikë dhe në qarqet libertariane moderne.

 • Liritë civile –
 • Decentalizimi –
 • Organizata për zgjidhje konfliktesh –
 • Liri ekonomike–
 • Tregu i lirë –
 • Shoqëria e lirë –
 • Tregtia e lirë –
 • Vullneti i lirë –
 • Liria e asocimit –
 • Liria për kontratë –
 • Individualizmi –
 • Laissez-faire
 • Ligji i lirisë së barabartë -
 • Liria –
 • Qeveria e kufizuar –
 • Individualizmi metodologjik –
 • Të drejtat natyrore –
 • Night watchman state –
 • Jo-agresioni –
 • Jo-intervencionizmi –
 • Jo-politika–
 • Mos-votimi –
 • Agjenci mbrojtje private –
 • Ligji policentrik –
 • Pronësia –
 • Vet-qeverisja –
 • Vet-pronësia –
 • Rendi i vetvetishëm –
 • Shoqëri pa shtet–
 • Teoria e vlerave subjektive –
 • Rezistencë ndaj taksimit –
 • Asocimi vullnetar –
 • Shoqëria vullnetare –

Filozofë dhe ekonomistë që  kanë ndikuar në filozofinë libertariane  Redakto

Anarkistë Redakto

 • Émile Armand – një nga anarkistët individualistë më me ndikim në fillim shekullin e 20-të.
 • Robert Nozick – filozof dhe autor i librit Anarchy, State, and Utopia
 • Lysander Spooner – anarkist individualist i njohur amerikan dhe themelues i American Letter Mail Company.
 • Max Stirner –themelues i anarkizmit egoist.
 • Benjamin Tucker – një teorist i anarkizmit individualist në shek. e 19të.

Ekonomistë Redakto

 • Frédéric Bastiat – one of the leading economists of the 19th century and creator of the concept of opportunity cost
 • Milton FriedmanNobel Prize-winning monetarist economist, notable for his advocacy of economic deregulation and privatization
 • Robin Hahnel – Modern participatory economics scholar and libertarian socialist
 • Friedrich Hayek – Nobel Prize-winning Austrian School economist, notable for his political work The Road to Serfdom
 • Elinor Ostrom – fituese e Çmimit Nobel në ekonomi.
 • Ludwig von Mises – filozof, ekonomist i  Shkollës Austriake, sociolog, dhe liberal klasik.
 • Murray Rothbard – filozof, autor dhe ekonomist amerikan i rrymës së Shkollës Austriake; themelues i anarko-kaptalizmit.
 • E. F. Schumacher – ekonomist dhe statisticien.
 • Nassim Nicholas Taleb – statisticien, filozof dhe autor i librit The Black Swan

Objektivistë Redakto

 • Ayn Rand – filozofe dhe shkrimtare ruso-amerikane; krijuesja e filozofisë së Objektivizmit
 • Leonard Peikoff – filozof objektivist dhe themelues i Ayn Rand Institute 

Të tjerë Redakto

 • Noam Chomsky – lingusit i famshëm dhe aktivist shoqëror
 • Karl Hess – aktivist për rezistencën ndaj taksave
 • Hans-Hermann Hoppe – ekonomist, filozof dhe shkrimtar që ka punuar gjerësisht mbi "etikën argumentuese" (argumentation ethics)
 • Ron Paul – politikan amerikan dhe kandidat për president të SHBA-ve në vitin 2012.
 • Henry David Thoreau – një nga filozofët më të shquar amerikanë në transcendentalizëm dhe anarko-pacifizëm.
 • Robert Anton Wilson – autor i trilogjisë Illuminatus! 

Shiko dhe Redakto

Referime dhe shënime Redakto

Lidhje të jashtme Redakto