Saraqinë është një fshat në Republikën e Maqedonisë që shtrihet në komunë e Tetovës.

Saraqina
Fshat