Rūm millet (millet-i Rûm), ose "komb romak", ishte emri i komunitetit të krishterë ortodoks lindor në Perandorinë Osmane. Në të vërtetë, të krishterët u pushtuan nga Islami, por gëzonin një autonomi të caktuar të brendshme.