Krisanthi Kotmilo është një aktore e mirënjohur shqiptare.