Bashkimi Evropian i Radio-Televizioneve (BERT) – emërtimi zyrtar në anglisht European Broadcasting Union (EBU), në gjuhën franceze Union Européenne de Radio-Télévision (UER) – është një organizatë publike për bashkëpunim dhe zhvillim i Sistemit Audioviziv Evropian, i 74 operatorëve shtetërorë e publikë të radio-televizionit nga 54 vende të Evropës kontinentale, Afrikës Veriore dhe të Lindjes së Afërme. Qendra kryesore e Bashkimit Europian Radio Televiziv është në Gjenevë të Konfederatës së Zvicrës.

Anëtarët e European Broadcasting Union

Pjesëmarrësit evropianë Redakto

Historia dhe zhvillimi Redakto

Lidhje të jashtme Redakto