Mjekësia

fushë e studimit për diagnostifikimin, trajtimin dhe parandalimin e sëmundjeve
(Përcjellë nga Mjekësi)