Gjeografia       Historia       Ekonomia & Filozofia       Arti & Kultura       Feja       Shkenca & Teknologjia       Sporti

Portali tematik · Indeksi alfabetik · Artikuj sipas kategorive · Artikuj të mirë · Artikuj të përkryer

redakto 
Portali i Teknologjisë

Teknologjia (en:"technology", Greek "technologia" (τεχνολογία) < techne (τέχνη) "craft" + -ologia (-ολογία) shkencë os diciplinë) është marrja, përdorimi dhe njohuritë për mjetet, teknikat, sistemet, ose metodat e organizimit për të përfituar një grup i njerëzve, apo njerëzimi si një tërësi. Mbi dy milionë vjet më parë, "paraardhësit e njeriut" besohet se kanë përdorur mjetet prej guri, një nga shembujt më të hershme të teknologjisë. Shembuj të tjerë të hershme përfshijnë kontrollin mbi përdorimin e zjarrit, përdorimi i veshjeve, dhe zhvillimi i bujqësisë.

Këto, dhe teknologji të tjera ndikojnë dukshëm se si njerëzit ndërveprojn me mjedisin natyror. Shumë përparime të rëndësishme teknologjike kanë të bëjnë me transportin, disa shembuj të hershme të janë anijet, dhe shpikja e rrotës.


redakto 
Artikujt e zgjedhur
Arkeologjia
Arkeologjia është shkenca që studion qytetërimet dhe kulturat njerëzore të së kaluarës, dhe lidhjet e tyre me mjedisin rrethues, nëpërmjet mbledhjes, dokumentimit dhe shqyrtimit të gjurmëve lëndore që kanë mbetur (arkitekturës, dorë-punimeve, mbetjeve biologjike dhe njerëzore).

Arkeologjia ndahet zakonisht në: arkeologjia e tokës dhe arkeologjia e nënujit (arkeologjia nënujore) të cilat kanë të përbashkët metodologjinë e kërkimit dhe studimit pavarësisht nga ambienti ku ato zhvillohen, në degë sipas periudhës ose kulturës së objektit të studiuar (p. sh. arkeologjia klasike,arkeologjia industriale, dhe paleontologjia) ose sipas veçantive teknike të studimit (arkeologjia eksperimentale), ose sipas cilësive problematike (arkeologjia urbane) ose edhe mbi bazën e llojit të lëndës së hulumtuar (p. sh. numizmatika ose epigrafia).

redakto 
Pikturat e zgjedhura
X43a2 nasa scramjet.jpg
X43a2 nasa scramjet.jpg
Credit: Cmmmm
Scramjet (supersonic combustion ramjet) është një variant i një ramjet me dallim që disa ose të gjitha proceset të djegies bëhet supersonike.
redakto 
Lajme


redakto 
A e dini se...
 • … rekordi për kohën më të gjatë duke udhëtuar në hapësirë, me 437.7 ditë, e ka Valeriy Polyakov në bordin e Mir, prej muajit janar 1994 deri mars 1995?
 • ... gjashtë lokomotiva Charles Tayleur të drejtuara nga Isambard Kingdom Brunel për Great Western Railway ishin të pasuksesshme?
 • ...

 • redakto 
  Kategoritë  


  redakto 
  Temat    redakto 
  Fjalorë  

   

  redakto 
  Portale relative  

   


  redakto 
  Gjëra që ju mund të bëni

   

  redakto 
  Associated Wikimedia

   

  Arti & Kultura: Animim · Film · Letërsi · Muzikë · Serial · Strip
  Biologjia: Mjekësi
  Gjeografia: Gjeografi · Kosovë · ShBA · Shqipëri · Maqedoni · Greqi
  Sporti: Sport
  Teknologjia: Informatikë · Elektronikë  · Teknologji
  Shkenca: Fizikë, Matematikë


  Fresko kujtesën e serverit