Projekti Kalendarë është paraparë për përmbledhjen e ë gjitha stampave të muajve dhe viteve që gjenden në Wikipedia. Shiko dhe pjesët e këtij projekti Kalendarë jashtë përdorimit me sintaksen Variabel Dita Muaji Viti

Rrjedhja e projektit Redakto

Mjetet Redakto

Stampat e përdorura Redakto

Janë disa stampa të cilat kanë për qëllim krijimin e një kalendari për të gjitha kohrat. Këto stampa bëjnë të mundshem gjurmimin dhe më vonë klasifikimin e të dhënave të ndryshme


Skema: Kalendari dhe koha Redakto

Në përdorim

{{Kalendari dhe koha}} Redakto

Redaktoni stampen Stampa:Kalendari_dhe_koha

Kalendari që përdoret në Shqipëri është Kalendari Gregorian.
Formati i datës vendos formën, në të cilën do të pasqyrohet Data dhe Ora.
Mijëvjeçar Shekull Dekadë Vit Muaj Javë
Ditë Orë Minutë Sekondë Millisekondë  
Ngjarjet e një dekade
Dekadat nga 1290 p.e.re deri më sot
Ngjarjet e një viti
Çdo vit nga 400 p.e.re deri më sot
Përvjetorë historikë
Të gjitha ditët e një viti
Kronologjia është strukturimi i kohës.
Kozmologjia merret me zhvillimin kohor të universit.
Historia e tokës ndahet në Gjeologjinë historike dhe në Shkallën kohore të gjeologjisë.
Historia e natyrës analizon nëpërmjet Paleontologjisë qëniet e gjalla dhe rrethanat e tyre të jetesës.Ditët Redakto

Në përdorim

{{Tabeladitëve}} Redakto

Redaktoni stampen Stampa:Tabeladitëve

Java
E hëna
E marta
E mërkura
E enjtja
E premtja
E shtuna
E dielaNë përpunim

Javët Redakto

Në përdorim 

{{Tabelamuajve}} Redakto

Redaktoni stampen Stampa:Tabelamuajve

Muajt
Janari Korriku
Shkurti Gushti
Marsi Shtatori
Prilli Tetori
Maji Nëntori
Qershori DhjetoriMuajt sistemi 2+1 Redakto

Me këtë sistem mundësohet prezentimi i datave (1,2,3,...) të pa radhitura sipas ditëve të caktuara (Hë,Ma...). Gjenden tri stampa: për muaj me Muaj 31 ditë, Muaj 30 ditë dhe Muaj (30) për muajin shkurt (shiko 30 Shkurt). Stampat 31 dhe 30 kan nga 3 variabla të padukshme 1. për para muajin (i fshehur prapa <<), muajin për të cilinbëhet fjalë dhe pas muajin të fshehur pas >>.

{{Muaj 31}} Redakto

Redaktoni stampen Stampa:Muaj 31

Ditët historike
[[{{{1}}}]] · [[{{{2}}}]] · [[{{{3}}}]]
0[[1 {{{2}}}|1]] 0[[2 {{{2}}}|2]] 0[[3 {{{2}}}|3]] 0[[4 {{{2}}}|4]] 0[[5 {{{2}}}|5]] 0[[6 {{{2}}}|6]] 0[[7 {{{2}}}|7]]
0[[8 {{{2}}}|8]] 0[[9 {{{2}}}|9]] [[10 {{{2}}}|10]] [[11 {{{2}}}|11]] [[12 {{{2}}}|12]] [[13 {{{2}}}|13]] [[14 {{{2}}}|14]]
[[15 {{{2}}}|15]] [[16 {{{2}}}|16]] [[17 {{{2}}}|17]] [[18 {{{2}}}|18]] [[19 {{{2}}}|19]] [[20 {{{2}}}|20]] [[21 {{{2}}}|21]]
[[22 {{{2}}}|22]] [[23 {{{2}}}|23]] [[24 {{{2}}}|24]] [[25 {{{2}}}|25]] [[26 {{{2}}}|26]] [[27 {{{2}}}|27]] [[28 {{{2}}}|28]]
[[29 {{{2}}}|29]] [[30 {{{2}}}|30]] [[31 {{{2}}}|31]]{{Muaj 30}} Redakto

Redaktoni stampen Stampa:Muaj 30

Ditët historike
[[{{{1}}}]] · [[{{{2}}}]] · [[{{{3}}}]]
0[[1 {{{2}}}|1]] 0[[2 {{{2}}}|2]] 0[[3 {{{2}}}|3]] 0[[4 {{{2}}}|4]] 0[[5 {{{2}}}|5]] 0[[6 {{{2}}}|6]] 0[[7 {{{2}}}|7]]
0[[8 {{{2}}}|8]] 0[[9 {{{2}}}|9]] [[10 {{{2}}}|10]] [[11 {{{2}}}|11]] [[12 {{{2}}}|12]] [[13 {{{2}}}|13]] [[14 {{{2}}}|14]]
[[15 {{{2}}}|15]] [[16 {{{2}}}|16]] [[17 {{{2}}}|17]] [[18 {{{2}}}|18]] [[19 {{{2}}}|19]] [[20 {{{2}}}|20]] [[21 {{{2}}}|21]]
[[22 {{{2}}}|22]] [[23 {{{2}}}|23]] [[24 {{{2}}}|24]] [[25 {{{2}}}|25]] [[26 {{{2}}}|26]] [[27 {{{2}}}|27]] [[28 {{{2}}}|28]]
[[29 {{{2}}}|29]] [[30 {{{2}}}|30]]{{Muaj (30)}} Redakto

Redaktoni stampen Stampa:Muaj (30)

Ditët historike
Janari · Shkurti · Marsi
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 (30)Muaj sistemi klasa Redakto

Përdorimi i stampave për krijimin e kalendarve ndër vite funksiononë në mënyrë të ngjajshme me klasat në gjuhën programuese Java. Shembull: Nëse muaji ka 29 ditë dhe dita e parë e muajit është E enjte, atëher shkruhet stampa Muaj 29 që fillon me inicialet e ditës së Enjët (En): {{Muaj 29 En}} . Kësaj stampe duhet dhënë vlerën e variables d.m.th emri i muajit (trajten e pasquar, njëjës). Këto Stampa kanë edhe një variabel e cila mund të përdoret për vitet (ose rishkruhet emri i muajit).Kjo duket si:

 {{Muaj 29 En|Shkurt|1925}} 

dhe rezulltati

Shkurt
Ma En Pr Sh Di
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
WikipediaUpsss!...Shkurt!...30...ditë?...Wikipedia?{{Muajfillestar}} Redakto

Redaktoni stampen Stampa:Muajfillestar

[[{{{1}}}]]
Ma En Pr Sh Di{{Muaj 31 Hë}} Redakto

Redaktoni stampen Stampa:Muaj 31 Hë

[[{{{1}}}]]
Ma En Pr Sh Di
[[1 {{{1}}}|1]] [[2 {{{1}}}|2]] [[3 {{{1}}}|3]] [[4 {{{1}}}|4]] [[5 {{{1}}}|5]] [[6 {{{1}}}|6]] [[7 {{{1}}}|7]]
[[8 {{{1}}}|8]] [[9 {{{1}}}|9]] [[10 {{{1}}}|10]] [[11 {{{1}}}|11]] [[12 {{{1}}}|12]] [[13 {{{1}}}|13]] [[14 {{{1}}}|14]]
[[15 {{{1}}}|15]] [[16 {{{1}}}|16]] [[17 {{{1}}}|17]] [[18 {{{1}}}|18]] [[19 {{{1}}}|19]] [[20 {{{1}}}|20]] [[21 {{{1}}}|21]]
[[22 {{{1}}}|22]] [[23 {{{1}}}|23]] [[24 {{{1}}}|24]] [[25 {{{1}}}|25]] [[26 {{{1}}}|26]] [[27 {{{1}}}|27]] [[28 {{{1}}}|28]]
[[29 {{{1}}}|29]] [[30 {{{1}}}|30]] [[31 {{{1}}}|31]]
[[{{{2}}}]]{{Muaj 31 Ma}} Redakto

Redaktoni stampen Stampa:Muaj 31 Ma

[[{{{1}}}]]
Ma En Pr Sh Di
[[1 {{{1}}}|1]] [[2 {{{1}}}|2]] [[3 {{{1}}}|3]] [[4 {{{1}}}|4]] [[5 {{{1}}}|5]] [[6 {{{1}}}|6]]
[[7 {{{1}}}|7]] [[8 {{{1}}}|8]] [[9 {{{1}}}|9]] [[10 {{{1}}}|10]] [[11 {{{1}}}|11]] [[12 {{{1}}}|12]] [[13 {{{1}}}|13]]
[[14 {{{1}}}|14]] [[15 {{{1}}}|15]] [[16 {{{1}}}|16]] [[17 {{{1}}}|17]] [[18 {{{1}}}|18]] [[19 {{{1}}}|19]] [[20 {{{1}}}|20]]
[[21 {{{1}}}|21]] [[22 {{{1}}}|22]] [[23 {{{1}}}|23]] [[24 {{{1}}}|24]] [[25 {{{1}}}|25]] [[26 {{{1}}}|26]] [[27 {{{1}}}|27]]
[[28 {{{1}}}|28]] [[29 {{{1}}}|29]] [[30 {{{1}}}|30]] [[31 {{{1}}}|31]]
[[{{{2}}}]]{{Muaj 31 Më}} Redakto

Redaktoni stampen Stampa:Muaj 31 Më

[[{{{1}}}]]
Ma En Pr Sh Di
[[1 {{{1}}}|1]] [[2 {{{1}}}|2]] [[3 {{{1}}}|3]] [[4 {{{1}}}|4]] [[5 {{{1}}}|5]]
[[6 {{{1}}}|6]] [[7 {{{1}}}|7]] [[8 {{{1}}}|8]] [[9 {{{1}}}|9]] [[10 {{{1}}}|10]] [[11 {{{1}}}|11]] [[12 {{{1}}}|12]]
[[13 {{{1}}}|13]] [[14 {{{1}}}|14]] [[15 {{{1}}}|15]] [[16 {{{1}}}|16]] [[17 {{{1}}}|17]] [[18 {{{1}}}|18]] [[19 {{{1}}}|19]]
[[20 {{{1}}}|20]] [[21 {{{1}}}|21]] [[22 {{{1}}}|22]] [[23 {{{1}}}|23]] [[24 {{{1}}}|24]] [[25 {{{1}}}|25]] [[26 {{{1}}}|26]]
[[27 {{{1}}}|27]] [[28 {{{1}}}|28]] [[29 {{{1}}}|29]] [[30 {{{1}}}|30]] [[31 {{{1}}}|31]]
[[{{{2}}}]]{{Muaj 31 En}} Redakto

Redaktoni stampen Stampa:Muaj 31 En

[[{{{1}}}]]
Ma En Pr Sh Di
[[1 {{{1}}}|1]] [[2 {{{1}}}|2]] [[3 {{{1}}}|3]] [[4 {{{1}}}|4]]
[[5 {{{1}}}|5]] [[6 {{{1}}}|6]] [[7 {{{1}}}|7]] [[8 {{{1}}}|8]] [[9 {{{1}}}|9]] [[10 {{{1}}}|10]] [[11 {{{1}}}|11]]
[[12 {{{1}}}|12]] [[13 {{{1}}}|13]] [[14 {{{1}}}|14]] [[15 {{{1}}}|15]] [[16 {{{1}}}|16]] [[17 {{{1}}}|17]] [[18 {{{1}}}|18]]
[[19 {{{1}}}|19]] [[20 {{{1}}}|20]] [[21 {{{1}}}|21]] [[22 {{{1}}}|22]] [[23 {{{1}}}|23]] [[24 {{{1}}}|24]] [[25 {{{1}}}|25]]
[[26 {{{1}}}|26]] [[27 {{{1}}}|27]] [[28 {{{1}}}|28]] [[29 {{{1}}}|29]] [[30 {{{1}}}|30]] [[31 {{{1}}}|31]]
[[{{{2}}}]]{{Muaj 31 Pr}} Redakto

Redaktoni stampen Stampa:Muaj 31 Pr

[[{{{1}}}]]
Ma En Pr Sh Di
[[1 {{{1}}}|1]] [[2 {{{1}}}|2]] [[3 {{{1}}}|3]]
[[4 {{{1}}}|4]] [[5 {{{1}}}|5]] [[6 {{{1}}}|6]] [[7 {{{1}}}|7]] [[8 {{{1}}}|8]] [[9 {{{1}}}|9]] [[10 {{{1}}}|10]]
[[11 {{{1}}}|11]] [[12 {{{1}}}|12]] [[13 {{{1}}}|13]] [[14 {{{1}}}|14]] [[15 {{{1}}}|15]] [[16 {{{1}}}|16]] [[17 {{{1}}}|17]]
[[18 {{{1}}}|18]] [[19 {{{1}}}|19]] [[20 {{{1}}}|20]] [[21 {{{1}}}|21]] [[22 {{{1}}}|22]] [[23 {{{1}}}|23]] [[24 {{{1}}}|24]]
[[25 {{{1}}}|25]] [[26 {{{1}}}|26]] [[27 {{{1}}}|27]] [[28 {{{1}}}|28]] [[29 {{{1}}}|29]] [[30 {{{1}}}|30]] [[31 {{{1}}}|31]]
[[{{{2}}}]]{{Muaj 31 Sh}} Redakto

Redaktoni stampen Stampa:Muaj 31 Sh

[[{{{1}}}]]
Ma En Pr Sh Di
[[1 {{{1}}}|1]] [[2 {{{1}}}|2]]
[[3 {{{1}}}|3]] [[4 {{{1}}}|4]] [[5 {{{1}}}|5]] [[6 {{{1}}}|6]] [[7 {{{1}}}|7]] [[8 {{{1}}}|8]] [[9 {{{1}}}|9]]
[[10 {{{1}}}|10]] [[11 {{{1}}}|11]] [[12 {{{1}}}|12]] [[13 {{{1}}}|13]] [[14 {{{1}}}|14]] [[15 {{{1}}}|15]] [[16 {{{1}}}|16]]
[[17 {{{1}}}|17]] [[18 {{{1}}}|18]] [[19 {{{1}}}|19]] [[20 {{{1}}}|20]] [[21 {{{1}}}|21]] [[22 {{{1}}}|22]] [[23 {{{1}}}|23]]
[[24 {{{1}}}|24]] [[25 {{{1}}}|25]] [[26 {{{1}}}|26]] [[27 {{{1}}}|27]] [[28 {{{1}}}|28]] [[29 {{{1}}}|29]] [[30 {{{1}}}|30]]
[[31 {{{1}}}|31]]
2023{{Muaj 31 Di}} Redakto

Redaktoni stampen Stampa:Muaj 31 Di

[[{{{1}}}]]
Ma En Pr Sh Di
[[1 {{{1}}}|1]]
[[2 {{{1}}}|2]] [[3 {{{1}}}|3]] [[4 {{{1}}}|4]] [[5 {{{1}}}|5]] [[6 {{{1}}}|6]] [[7 {{{1}}}|7]] [[8 {{{1}}}|8]]
[[9 {{{1}}}|9]] [[10 {{{1}}}|10]] [[11 {{{1}}}|11]] [[12 {{{1}}}|12]] [[13 {{{1}}}|13]] [[14 {{{1}}}|14]] [[15 {{{1}}}|15]]
[[16 {{{1}}}|16]] [[17 {{{1}}}|17]] [[18 {{{1}}}|18]] [[19 {{{1}}}|19]] [[20 {{{1}}}|20]] [[21 {{{1}}}|21]] [[22 {{{1}}}|22]]
[[23 {{{1}}}|23]] [[24 {{{1}}}|24]] [[25 {{{1}}}|25]] [[26 {{{1}}}|26]] [[27 {{{1}}}|27]] [[28 {{{1}}}|28]] [[29 {{{1}}}|29]]
[[30 {{{1}}}|30]] [[31 {{{1}}}|31]]
[[{{{2}}}]]{{Muaj 30 Hë}} Redakto

Redaktoni stampen Stampa:Muaj 30 Hë

[[{{{1}}}]]
Ma En Pr Sh Di
[[1 {{{1}}}|1]] [[2 {{{1}}}|2]] [[3 {{{1}}}|3]] [[4 {{{1}}}|4]] [[5 {{{1}}}|5]] [[6 {{{1}}}|6]] [[7 {{{1}}}|7]]
[[8 {{{1}}}|8]] [[9 {{{1}}}|9]] [[10 {{{1}}}|10]] [[11 {{{1}}}|11]] [[12 {{{1}}}|12]] [[13 {{{1}}}|13]] [[14 {{{1}}}|14]]
[[15 {{{1}}}|15]] [[16 {{{1}}}|16]] [[17 {{{1}}}|17]] [[18 {{{1}}}|18]] [[19 {{{1}}}|19]] [[20 {{{1}}}|20]] [[21 {{{1}}}|21]]
[[22 {{{1}}}|22]] [[23 {{{1}}}|23]] [[24 {{{1}}}|24]] [[25 {{{1}}}|25]] [[26 {{{1}}}|26]] [[27 {{{1}}}|27]] [[28 {{{1}}}|28]]
[[29 {{{1}}}|29]] [[30 {{{1}}}|30]]
[[{{{2}}}]]{{Muaj 30 Ma}} Redakto

Redaktoni stampen Stampa:Muaj 30 Ma

[[{{{1}}}]]
Ma En Pr Sh Di
[[1 {{{1}}}|1]] [[2 {{{1}}}|2]] [[3 {{{1}}}|3]] [[4 {{{1}}}|4]] [[5 {{{1}}}|5]] [[6 {{{1}}}|6]]
[[7 {{{1}}}|7]] [[8 {{{1}}}|8]] [[9 {{{1}}}|9]] [[10 {{{1}}}|10]] [[11 {{{1}}}|11]] [[12 {{{1}}}|12]] [[13 {{{1}}}|13]]
[[14 {{{1}}}|14]] [[15 {{{1}}}|15]] [[16 {{{1}}}|16]] [[17 {{{1}}}|17]] [[18 {{{1}}}|18]] [[19 {{{1}}}|19]] [[20 {{{1}}}|20]]
[[21 {{{1}}}|21]] [[22 {{{1}}}|22]] [[23 {{{1}}}|23]] [[24 {{{1}}}|24]] [[25 {{{1}}}|25]] [[26 {{{1}}}|26]] [[27 {{{1}}}|27]]
[[28 {{{1}}}|28]] [[29 {{{1}}}|29]] [[30 {{{1}}}|30]]
[[{{{2}}}]]{{Muaj 30 Më}} Redakto

Redaktoni stampen Stampa:Muaj 30 Më

[[{{{1}}}]]
Ma En Pr Sh Di
[[1 {{{1}}}|1]] [[2 {{{1}}}|2]] [[3 {{{1}}}|3]] [[4 {{{1}}}|4]] [[5 {{{1}}}|5]]
[[6 {{{1}}}|6]] [[7 {{{1}}}|7]] [[8 {{{1}}}|8]] [[9 {{{1}}}|9]] [[10 {{{1}}}|10]] [[11 {{{1}}}|11]] [[12 {{{1}}}|12]]
[[13 {{{1}}}|13]] [[14 {{{1}}}|14]] [[15 {{{1}}}|15]] [[16 {{{1}}}|16]] [[17 {{{1}}}|17]] [[18 {{{1}}}|18]] [[19 {{{1}}}|19]]
[[20 {{{1}}}|20]] [[21 {{{1}}}|21]] [[22 {{{1}}}|22]] [[23 {{{1}}}|23]] [[24 {{{1}}}|24]] [[25 {{{1}}}|25]] [[26 {{{1}}}|26]]
[[27 {{{1}}}|27]] [[28 {{{1}}}|28]] [[29 {{{1}}}|29]] [[30 {{{1}}}|30]]
[[{{{2}}}]]{{Muaj 30 En}} Redakto

Redaktoni stampen Stampa:Muaj 30 En

[[{{{1}}}]]
Ma En Pr Sh Di
[[1 {{{1}}}|1]] [[2 {{{1}}}|2]] [[3 {{{1}}}|3]] [[4 {{{1}}}|4]]
[[5 {{{1}}}|5]] [[6 {{{1}}}|6]] [[7 {{{1}}}|7]] [[8 {{{1}}}|8]] [[9 {{{1}}}|9]] [[10 {{{1}}}|10]] [[11 {{{1}}}|11]]
[[12 {{{1}}}|12]] [[13 {{{1}}}|13]] [[14 {{{1}}}|14]] [[15 {{{1}}}|15]] [[16 {{{1}}}|16]] [[17 {{{1}}}|17]] [[18 {{{1}}}|18]]
[[19 {{{1}}}|19]] [[20 {{{1}}}|20]] [[21 {{{1}}}|21]] [[22 {{{1}}}|22]] [[23 {{{1}}}|23]] [[24 {{{1}}}|24]] [[25 {{{1}}}|25]]
[[26 {{{1}}}|26]] [[27 {{{1}}}|27]] [[28 {{{1}}}|28]] [[29 {{{1}}}|29]] [[30 {{{1}}}|30]]
[[{{{2}}}]]{{Muaj 30 Pr}} Redakto

Redaktoni stampen Stampa:Muaj 30 Pr

[[{{{1}}}]]
Ma En Pr Sh Di
[[1 {{{1}}}|1]] [[2 {{{1}}}|2]] [[3 {{{1}}}|3]]
[[4 {{{1}}}|4]] [[5 {{{1}}}|5]] [[6 {{{1}}}|6]] [[7 {{{1}}}|7]] [[8 {{{1}}}|8]] [[9 {{{1}}}|9]] [[10 {{{1}}}|10]]
[[11 {{{1}}}|11]] [[12 {{{1}}}|12]] [[13 {{{1}}}|13]] [[14 {{{1}}}|14]] [[15 {{{1}}}|15]] [[16 {{{1}}}|16]] [[17 {{{1}}}|17]]
[[18 {{{1}}}|18]] [[19 {{{1}}}|19]] [[20 {{{1}}}|20]] [[21 {{{1}}}|21]] [[22 {{{1}}}|22]] [[23 {{{1}}}|23]] [[24 {{{1}}}|24]]
[[25 {{{1}}}|25]] [[26 {{{1}}}|26]] [[27 {{{1}}}|27]] [[28 {{{1}}}|28]] [[29 {{{1}}}|29]] [[30 {{{1}}}|30]]
[[{{{2}}}]]{{Muaj 30 Sh}} Redakto

Redaktoni stampen Stampa:Muaj 30 Sh

[[{{{1}}}]]
Ma En Pr Sh Di
[[1 {{{1}}}|1]] [[2 {{{1}}}|2]]
[[3 {{{1}}}|3]] [[4 {{{1}}}|4]] [[5 {{{1}}}|5]] [[6 {{{1}}}|6]] [[7 {{{1}}}|7]] [[8 {{{1}}}|8]] [[9 {{{1}}}|9]]
[[10 {{{1}}}|10]] [[11 {{{1}}}|11]] [[12 {{{1}}}|12]] [[13 {{{1}}}|13]] [[14 {{{1}}}|14]] [[15 {{{1}}}|15]] [[16 {{{1}}}|16]]
[[17 {{{1}}}|17]] [[18 {{{1}}}|18]] [[19 {{{1}}}|19]] [[20 {{{1}}}|20]] [[21 {{{1}}}|21]] [[22 {{{1}}}|22]] [[23 {{{1}}}|23]]
[[24 {{{1}}}|24]] [[25 {{{1}}}|25]] [[26 {{{1}}}|26]] [[27 {{{1}}}|27]] [[28 {{{1}}}|28]] [[29 {{{1}}}|29]] [[30 {{{1}}}|30]]
[[{{{2}}}]]{{Muaj 30 Di}} Redakto

Redaktoni stampen Stampa:Muaj 30 Di

[[{{{1}}}]]
Ma En Pr Sh Di
[[1 {{{1}}}|1]]
[[2 {{{1}}}|2]] [[3 {{{1}}}|3]] [[4 {{{1}}}|4]] [[5 {{{1}}}|5]] [[6 {{{1}}}|6]] [[7 {{{1}}}|7]] [[8 {{{1}}}|8]]
[[9 {{{1}}}|9]] [[10 {{{1}}}|10]] [[11 {{{1}}}|11]] [[12 {{{1}}}|12]] [[13 {{{1}}}|13]] [[14 {{{1}}}|14]] [[15 {{{1}}}|15]]
[[16 {{{1}}}|16]] [[17 {{{1}}}|17]] [[18 {{{1}}}|18]] [[19 {{{1}}}|19]] [[20 {{{1}}}|20]] [[21 {{{1}}}|21]] [[22 {{{1}}}|22]]
[[23 {{{1}}}|23]] [[24 {{{1}}}|24]] [[25 {{{1}}}|25]] [[26 {{{1}}}|26]] [[27 {{{1}}}|27]] [[28 {{{1}}}|28]] [[29 {{{1}}}|29]]
[[30 {{{1}}}|30]]
[[{{{2}}}]]{{Muaj 29 Hë}} Redakto

Redaktoni stampen Stampa:Muaj 29 Hë

[[{{{1}}}]]
Ma En Pr Sh Di
[[1 {{{1}}}|1]] [[2 {{{1}}}|2]] [[3 {{{1}}}|3]] [[4 {{{1}}}|4]] [[5 {{{1}}}|5]] [[6 {{{1}}}|6]] [[7 {{{1}}}|7]]
[[8 {{{1}}}|8]] [[9 {{{1}}}|9]] [[10 {{{1}}}|10]] [[11 {{{1}}}|11]] [[12 {{{1}}}|12]] [[13 {{{1}}}|13]] [[14 {{{1}}}|14]]
[[15 {{{1}}}|15]] [[16 {{{1}}}|16]] [[17 {{{1}}}|17]] [[18 {{{1}}}|18]] [[19 {{{1}}}|19]] [[20 {{{1}}}|20]] [[21 {{{1}}}|21]]
[[22 {{{1}}}|22]] [[23 {{{1}}}|23]] [[24 {{{1}}}|24]] [[25 {{{1}}}|25]] [[26 {{{1}}}|26]] [[27 {{{1}}}|27]] [[28 {{{1}}}|28]]
[[29 {{{1}}}|29]]
[[{{{2}}}]]{{Muaj 29 Ma}} Redakto

Redaktoni stampen Stampa:Muaj 29 Ma

[[{{{1}}}]]
Ma En Pr Sh Di
[[1 {{{1}}}|1]] [[2 {{{1}}}|2]] [[3 {{{1}}}|3]] [[4 {{{1}}}|4]] [[5 {{{1}}}|5]] [[6 {{{1}}}|6]]
[[7 {{{1}}}|7]] [[8 {{{1}}}|8]] [[9 {{{1}}}|9]] [[10 {{{1}}}|10]] [[11 {{{1}}}|11]] [[12 {{{1}}}|12]] [[13 {{{1}}}|13]]
[[14 {{{1}}}|14]] [[15 {{{1}}}|15]] [[16 {{{1}}}|16]] [[17 {{{1}}}|17]] [[18 {{{1}}}|18]] [[19 {{{1}}}|19]] [[20 {{{1}}}|20]]
[[21 {{{1}}}|21]] [[22 {{{1}}}|22]] [[23 {{{1}}}|23]] [[24 {{{1}}}|24]] [[25 {{{1}}}|25]] [[26 {{{1}}}|26]] [[27 {{{1}}}|27]]
[[28 {{{1}}}|28]] [[29 {{{1}}}|29]]
[[{{{2}}}]]{{Muaj 29 Më}} Redakto

Redaktoni stampen Stampa:Muaj 29 Më

[[{{{1}}}]]
Ma En Pr Sh Di
[[1 {{{1}}}|1]] [[2 {{{1}}}|2]] [[3 {{{1}}}|3]] [[4 {{{1}}}|4]] [[5 {{{1}}}|5]]
[[6 {{{1}}}|6]] [[7 {{{1}}}|7]] [[8 {{{1}}}|8]] [[9 {{{1}}}|9]] [[10 {{{1}}}|10]] [[11 {{{1}}}|11]] [[12 {{{1}}}|12]]
[[13 {{{1}}}|13]] [[14 {{{1}}}|14]] [[15 {{{1}}}|15]] [[16 {{{1}}}|16]] [[17 {{{1}}}|17]] [[18 {{{1}}}|18]] [[19 {{{1}}}|19]]
[[20 {{{1}}}|20]] [[21 {{{1}}}|21]] [[22 {{{1}}}|22]] [[23 {{{1}}}|23]] [[24 {{{1}}}|24]] [[25 {{{1}}}|25]] [[26 {{{1}}}|26]]
[[27 {{{1}}}|27]] [[28 {{{1}}}|28]] [[29 {{{1}}}|29]]
[[{{{2}}}]]{{Muaj 29 En}} Redakto

Redaktoni stampen Stampa:Muaj 29 En

[[{{{1}}}]]
Ma En Pr Sh Di
[[1 {{{1}}}|1]] [[2 {{{1}}}|2]] [[3 {{{1}}}|3]] [[4 {{{1}}}|4]]
[[5 {{{1}}}|5]] [[6 {{{1}}}|6]] [[7 {{{1}}}|7]] [[8 {{{1}}}|8]] [[9 {{{1}}}|9]] [[10 {{{1}}}|10]] [[11 {{{1}}}|11]]
[[12 {{{1}}}|12]] [[13 {{{1}}}|13]] [[14 {{{1}}}|14]] [[15 {{{1}}}|15]] [[16 {{{1}}}|16]] [[17 {{{1}}}|17]] [[18 {{{1}}}|18]]
[[19 {{{1}}}|19]] [[20 {{{1}}}|20]] [[21 {{{1}}}|21]] [[22 {{{1}}}|22]] [[23 {{{1}}}|23]] [[24 {{{1}}}|24]] [[25 {{{1}}}|25]]
[[26 {{{1}}}|26]] [[27 {{{1}}}|27]] [[28 {{{1}}}|28]] [[29 {{{1}}}|29]]
[[{{{2}}}]]{{Muaj 29 Pr}} Redakto

Redaktoni stampen Stampa:Muaj 29 Pr

[[{{{1}}}]]
Ma En Pr Sh Di
[[1 {{{1}}}|1]] [[2 {{{1}}}|2]] [[3 {{{1}}}|3]]
[[4 {{{1}}}|4]] [[5 {{{1}}}|5]] [[6 {{{1}}}|6]] [[7 {{{1}}}|7]] [[8 {{{1}}}|8]] [[9 {{{1}}}|9]] [[10 {{{1}}}|10]]
[[11 {{{1}}}|11]] [[12 {{{1}}}|12]] [[13 {{{1}}}|13]] [[14 {{{1}}}|14]] [[15 {{{1}}}|15]] [[16 {{{1}}}|16]] [[17 {{{1}}}|17]]
[[18 {{{1}}}|18]] [[19 {{{1}}}|19]] [[20 {{{1}}}|20]] [[21 {{{1}}}|21]] [[22 {{{1}}}|22]] [[23 {{{1}}}|23]] [[24 {{{1}}}|24]]
[[25 {{{1}}}|25]] [[26 {{{1}}}|26]] [[27 {{{1}}}|27]] [[28 {{{1}}}|28]] [[29 {{{1}}}|29]]
[[{{{2}}}]]{{Muaj 29 Sh}} Redakto

Redaktoni stampen Stampa:Muaj 29 Sh

[[{{{1}}}]]
Ma En Pr Sh Di
[[1 {{{1}}}|1]] [[2 {{{1}}}|2]]
[[3 {{{1}}}|3]] [[4 {{{1}}}|4]] [[5 {{{1}}}|5]] [[6 {{{1}}}|6]] [[7 {{{1}}}|7]] [[8 {{{1}}}|8]] [[9 {{{1}}}|9]]
[[10 {{{1}}}|10]] [[11 {{{1}}}|11]] [[12 {{{1}}}|12]] [[13 {{{1}}}|13]] [[14 {{{1}}}|14]] [[15 {{{1}}}|15]] [[16 {{{1}}}|16]]
[[17 {{{1}}}|17]] [[18 {{{1}}}|18]] [[19 {{{1}}}|19]] [[20 {{{1}}}|20]] [[21 {{{1}}}|21]] [[22 {{{1}}}|22]] [[23 {{{1}}}|23]]
[[24 {{{1}}}|24]] [[25 {{{1}}}|25]] [[26 {{{1}}}|26]] [[27 {{{1}}}|27]] [[28 {{{1}}}|28]] [[29 {{{1}}}|29]]
[[{{{2}}}]]{{Muaj 29 Di}} Redakto

Redaktoni stampen Stampa:Muaj 29 Di

[[{{{1}}}]]
Ma En Pr Sh Di
[[1 {{{1}}}|1]]
[[2 {{{1}}}|2]] [[3 {{{1}}}|3]] [[4 {{{1}}}|4]] [[5 {{{1}}}|5]] [[6 {{{1}}}|6]] [[7 {{{1}}}|7]] [[8 {{{1}}}|8]]
[[9 {{{1}}}|9]] [[10 {{{1}}}|10]] [[11 {{{1}}}|11]] [[12 {{{1}}}|12]] [[13 {{{1}}}|13]] [[14 {{{1}}}|14]] [[15 {{{1}}}|15]]
[[16 {{{1}}}|16]] [[17 {{{1}}}|17]] [[18 {{{1}}}|18]] [[19 {{{1}}}|19]] [[20 {{{1}}}|20]] [[21 {{{1}}}|21]] [[22 {{{1}}}|22]]
[[23 {{{1}}}|23]] [[24 {{{1}}}|24]] [[25 {{{1}}}|25]] [[26 {{{1}}}|26]] [[27 {{{1}}}|27]] [[28 {{{1}}}|28]] [[29 {{{1}}}|29]]
[[{{{2}}}]]{{Muaj 28 Hë}} Redakto

Redaktoni stampen Stampa:Muaj 28 Hë

[[{{{1}}}]]
Ma En Pr Sh Di
[[1 {{{1}}}|1]] [[2 {{{1}}}|2]] [[3 {{{1}}}|3]] [[4 {{{1}}}|4]] [[5 {{{1}}}|5]] [[6 {{{1}}}|6]] [[7 {{{1}}}|7]]
[[8 {{{1}}}|8]] [[9 {{{1}}}|9]] [[10 {{{1}}}|10]] [[11 {{{1}}}|11]] [[12 {{{1}}}|12]] [[13 {{{1}}}|13]] [[14 {{{1}}}|14]]
[[15 {{{1}}}|15]] [[16 {{{1}}}|16]] [[17 {{{1}}}|17]] [[18 {{{1}}}|18]] [[19 {{{1}}}|19]] [[20 {{{1}}}|20]] [[21 {{{1}}}|21]]
[[22 {{{1}}}|22]] [[23 {{{1}}}|23]] [[24 {{{1}}}|24]] [[25 {{{1}}}|25]] [[26 {{{1}}}|26]] [[27 {{{1}}}|27]] [[28 {{{1}}}|28]]
[[{{{2}}}]]{{Muaj 28 Ma}} Redakto

Redaktoni stampen Stampa:Muaj 28 Ma

[[{{{1}}}]]
Ma En Pr Sh Di
[[1 {{{1}}}|1]] [[2 {{{1}}}|2]] [[3 {{{1}}}|3]] [[4 {{{1}}}|4]] [[5 {{{1}}}|5]] [[6 {{{1}}}|6]]
[[7 {{{1}}}|7]] [[8 {{{1}}}|8]] [[9 {{{1}}}|9]] [[10 {{{1}}}|10]] [[11 {{{1}}}|11]] [[12 {{{1}}}|12]] [[13 {{{1}}}|13]]
[[14 {{{1}}}|14]] [[15 {{{1}}}|15]] [[16 {{{1}}}|16]] [[17 {{{1}}}|17]] [[18 {{{1}}}|18]] [[19 {{{1}}}|19]] [[20 {{{1}}}|20]]
[[21 {{{1}}}|21]] [[22 {{{1}}}|22]] [[23 {{{1}}}|23]] [[24 {{{1}}}|24]] [[25 {{{1}}}|25]] [[26 {{{1}}}|26]] [[27 {{{1}}}|27]]
[[28 {{{1}}}|28]]
[[{{{2}}}]]{{Muaj 28 Më}} Redakto

Redaktoni stampen Stampa:Muaj 28 Më

[[{{{1}}}]]
Ma En Pr Sh Di
[[1 {{{1}}}|1]] [[2 {{{1}}}|2]] [[3 {{{1}}}|3]] [[4 {{{1}}}|4]] [[5 {{{1}}}|5]]
[[6 {{{1}}}|6]] [[7 {{{1}}}|7]] [[8 {{{1}}}|8]] [[9 {{{1}}}|9]] [[10 {{{1}}}|10]] [[11 {{{1}}}|11]] [[12 {{{1}}}|12]]
[[13 {{{1}}}|13]] [[14 {{{1}}}|14]] [[15 {{{1}}}|15]] [[16 {{{1}}}|16]] [[17 {{{1}}}|17]] [[18 {{{1}}}|18]] [[19 {{{1}}}|19]]
[[20 {{{1}}}|20]] [[21 {{{1}}}|21]] [[22 {{{1}}}|22]] [[23 {{{1}}}|23]] [[24 {{{1}}}|24]] [[25 {{{1}}}|25]] [[26 {{{1}}}|26]]
[[27 {{{1}}}|27]] [[28 {{{1}}}|28]]
[[{{{2}}}]]{{Muaj 28 En}} Redakto

Redaktoni stampen Stampa:Muaj 28 En

[[{{{1}}}]]
Ma En Pr Sh Di
[[1 {{{1}}}|1]] [[2 {{{1}}}|2]] [[3 {{{1}}}|3]] [[4 {{{1}}}|4]]
[[5 {{{1}}}|5]] [[6 {{{1}}}|6]] [[7 {{{1}}}|7]] [[8 {{{1}}}|8]] [[9 {{{1}}}|9]] [[10 {{{1}}}|10]] [[11 {{{1}}}|11]]
[[12 {{{1}}}|12]] [[13 {{{1}}}|13]] [[14 {{{1}}}|14]] [[15 {{{1}}}|15]] [[16 {{{1}}}|16]] [[17 {{{1}}}|17]] [[18 {{{1}}}|18]]
[[19 {{{1}}}|19]] [[20 {{{1}}}|20]] [[21 {{{1}}}|21]] [[22 {{{1}}}|22]] [[23 {{{1}}}|23]] [[24 {{{1}}}|24]] [[25 {{{1}}}|25]]
[[26 {{{1}}}|26]] [[27 {{{1}}}|27]] [[28 {{{1}}}|28]]
[[{{{2}}}]]{{Muaj 28 Pr}} Redakto

Redaktoni stampen Stampa:Muaj 28 Pr

[[{{{1}}}]]
Ma En Pr Sh Di
[[1 {{{1}}}|1]] [[2 {{{1}}}|2]] [[3 {{{1}}}|3]]
[[4 {{{1}}}|4]] [[5 {{{1}}}|5]] [[6 {{{1}}}|6]] [[7 {{{1}}}|7]] [[8 {{{1}}}|8]] [[9 {{{1}}}|9]] [[10 {{{1}}}|10]]
[[11 {{{1}}}|11]] [[12 {{{1}}}|12]] [[13 {{{1}}}|13]] [[14 {{{1}}}|14]] [[15 {{{1}}}|15]] [[16 {{{1}}}|16]] [[17 {{{1}}}|17]]
[[18 {{{1}}}|18]] [[19 {{{1}}}|19]] [[20 {{{1}}}|20]] [[21 {{{1}}}|21]] [[22 {{{1}}}|22]] [[23 {{{1}}}|23]] [[24 {{{1}}}|24]]
[[25 {{{1}}}|25]] [[26 {{{1}}}|26]] [[27 {{{1}}}|27]] [[28 {{{1}}}|28]]
[[{{{2}}}]]{{Muaj 28 Sh}} Redakto

Redaktoni stampen Stampa:Muaj 28 Sh

[[{{{1}}}]]
Ma En Pr Sh Di
[[1 {{{1}}}|1]] [[2 {{{1}}}|2]]
[[3 {{{1}}}|3]] [[4 {{{1}}}|4]] [[5 {{{1}}}|5]] [[6 {{{1}}}|6]] [[7 {{{1}}}|7]] [[8 {{{1}}}|8]] [[9 {{{1}}}|9]]
[[10 {{{1}}}|10]] [[11 {{{1}}}|11]] [[12 {{{1}}}|12]] [[13 {{{1}}}|13]] [[14 {{{1}}}|14]] [[15 {{{1}}}|15]] [[16 {{{1}}}|16]]
[[17 {{{1}}}|17]] [[18 {{{1}}}|18]] [[19 {{{1}}}|19]] [[20 {{{1}}}|20]] [[21 {{{1}}}|21]] [[22 {{{1}}}|22]] [[23 {{{1}}}|23]]
[[24 {{{1}}}|24]] [[25 {{{1}}}|25]] [[26 {{{1}}}|26]] [[27 {{{1}}}|27]] [[28 {{{1}}}|28]]
[[{{{2}}}]]{{Muaj 28 Di}} Redakto

Redaktoni stampen Stampa:Muaj 28 Di

[[{{{1}}}]]
Ma En Pr Sh Di
[[1 {{{1}}}|1]]
[[2 {{{1}}}|2]] [[3 {{{1}}}|3]] [[4 {{{1}}}|4]] [[5 {{{1}}}|5]] [[6 {{{1}}}|6]] [[7 {{{1}}}|7]] [[8 {{{1}}}|8]]
[[9 {{{1}}}|9]] [[10 {{{1}}}|10]] [[11 {{{1}}}|11]] [[12 {{{1}}}|12]] [[13 {{{1}}}|13]] [[14 {{{1}}}|14]] [[15 {{{1}}}|15]]
[[16 {{{1}}}|16]] [[17 {{{1}}}|17]] [[18 {{{1}}}|18]] [[19 {{{1}}}|19]] [[20 {{{1}}}|20]] [[21 {{{1}}}|21]] [[22 {{{1}}}|22]]
[[23 {{{1}}}|23]] [[24 {{{1}}}|24]] [[25 {{{1}}}|25]] [[26 {{{1}}}|26]] [[27 {{{1}}}|27]] [[28 {{{1}}}|28]]
[[{{{2}}}]]Ndryshimi i kalendarëve aktual në artikujt e ditëve (p.sh.: 1 janar) bëhet duke ndryshura vlerat e variablave në stamoat për muajin përkatës.

 1. Stampa:JANAR-Redaktoni
 2. Stampa:SHKURT-Redaktoni
 3. Stampa:MARS-Redaktoni
 4. Stampa:PRILL-Redaktoni
 5. Stampa:MAJ-Redaktoni
 6. Stampa:QERSHOR-Redaktoni
 7. Stampa:KORRIK-Redaktoni
 8. Stampa:GUSHT-Redaktoni
 9. Stampa:SHTATOR-Redaktoni
 10. Stampa:TETOR-Redaktoni
 11. Stampa:NËNTOR-Redaktoni
 12. Stampa:DHJETOR-Redaktoni

Stampa:JANAR Stampa:SHKURT Stampa:MARS Stampa:PRILL Stampa:MAJ Stampa:QERSHOR Stampa:KORRIK Stampa:GUSHT Stampa:SHTATOR Stampa:TETOR Stampa:NËNTOR Stampa:DHJETOR

Stinët Redakto

Dekadat Redakto

Shekujt Redakto