Hape menynë kryesore

Targat e automjeteve të Shqipërisë janë të bardha me një vijë blu në qoshin e majtë, ku qëndron shqiponja dhe shkronja e shtetit AL. Targa përbëhet prej dy shkronjave në fillim të cilat janë rastësore në rend alfabetik, pastaj vijon edhe 3 numra dhe dy shkronja të tiera.

Targat e rejaRedakto

Që prej janarit 2011 targat në Shqipëri janë të përcaktuara në rend alfabetik dhe rendor (shembull, AA 000 AA), ku me mbarimin e 3 numrave fillon renditja tek shronjat në të djathtë dhe më pas në të majtën. Targa e mjeteve rrugore të trupit diplomatik, do të mbajnë sipas radhës emblemën përkatëse dhe dy karaktere alfabetike "CD", katër shifra një shkronjë në fushë të bardhë dhe karaktere jeshile. Makinat bujqësore, do të kene ne pjesen e pasme dy shkonja, shkronjat "MB" dhe dy shifra në fushë jeshile dhe karaktere të bardha. Automjetet e policisë, te cilat tashmë do te kenë të shkruara në targat e makinave të ministrisë së brendshme dy shkronjat "MB" tre numra dhe dy shkronja në fushë të bardhë dhe karaktere blu. Targat e përkohëshme do të kenë 2 shkronja një numër dhe shkrimin "PRK" në fushë të bardhë dhe karaktere të kuqe. Përmasat e reja të targës, sipas vendimit te qeverisë janë 520 x 112 mm dhe 264 x 205 mm.

Targat e vjetraRedakto

Targat e automjeteve të Shqipërisë ishin të bardha me një vijë të kuqe në qoshin e majtë, ku qëndron shqiponja dhe shkronja e shtetit AL. Targa përbëhet prej dy shkronjave në fillim të cilat tregojnë rrethin prej ku vjen automjeti, pastaj vijon edhe 4 numra dhe një shkronjë tjetër.

GaleriaRedakto

Shiko edhe këtëRedakto