Lista e ardhacakëve - Rahovec

artikull-listë e Wikimedias

Në strukturën demografike të komunës së Rahovecit përpos dyndjeve natyrale dhe ekonomike kanë luajtur një rol të madhe dhe vendosja e popullatës për shkaqe të tjera si kolonizimi serb dhe vendosja e popullsisë refugjate nga Toplica dhe pjesë tjera të perandorisë Osmane si Sanxhaku i Tregut Ri dhe Bosnja.

Në tabelat e më poshtme janë mbledhur disa shënime dhe të dhëna që në shkallë të madhe kanë ndikuar në strukturën e demografisë së kësaj komune.

Ardhacakët serbë

Redakto

Në këtë tabelë janë paraqitur familjet të cilat janë vendosur në territorin e komunës së Rahovecit gjatë reformave politike të quajtura "reforma agrare" që janë ndërmarr nga qeveritë e ndryshme Jugosllave brenda viteve 1918-1941.

KK Malishevë
Lokaliteti 2000 Familje ardhacake 1918-1941 Shënim
Bellacërka 19 ,
Bellacërka-Xërxa-Gexha-Radosta,
Lokaliteti
119 ,
Bërnjaça 11 ,
Brestofci 2 ,
Celina 1 ,
Çifllaku 20 ,
Deja 12 ,
Gexha 8 ,
Kramoviku 7 ,
Kramoviku-Çifllaku, Lokaliteti 23 ,
Krusha e Madhe 41 ,
Mrasori 3 ,
Nushpala 13 ,
Radosta 20 ,
Rahoveci 9 ,
Ratkoci 21 ,
Ratkoci-Vranjaku-Nushpala, Lokaliteti 24 ,
Saroshi 11 ,
Sopaniçi 31 ,
Vranjaka 7 ,
Xërxa 46 ,
Totali - ? - familje -
Burimi: Sipas AJ B, MAR, 96-21-69; 96-51; Dr. Milovan Obradovic, Agrarna reforma i kolonizacija Kosova (1918-1941), Prishtinë, 1981, fq. 306-339. dokument i botuar në librin e Dr. Isuf Osmani, Kolonizimi Serb i Kosovës i gjetur në int. në maj 2006 : ukonline kolonizimi_serb_i_kosoves.html

Burim i të dhënave

Redakto
  • Sipas AJ B, MAR, 96-21-69; 96-51; Dr. Milovan Obradovic, Agrarna reforma i kolonizacija Kosova (1918-1941), Prishtinë, 1981, fq. 306-339. dokument i botuar në librin e Dr. Isuf Osmani, Kolonizimi Serb i Kosovës i gjetur në int. në maj 2006 : ukonline kolonizimi_serb_i_kosoves.html
Serbët në Kosovë

Deçan· Sharri· Gjakovë· Drenas· Gjilan· Istog· Kaçanik· Dardanë· Klinë· Fushë Kosovë· Leposaviq· Lipjan· Malishevë· Mitrovicë· Novobërdë· Obiliq· Rahovec· Pejë· Podujevë· Prishtinë· Prizren· Skënderaj· Shtërpcë· Lista e ardhacakëve - Shtime· Therandë· Ferizaj· Viti· Vushtrri· Zubin Potok· Zveçan