Lista e ardhacakëve - Lipjan

artikull-listë e Wikimedias

Në strukturën demografike të komunës së Lipjanit përpos dyndjeve natyrale dhe ekonomike kanë luajtur një rol të madhe dhe vendosja e popullatës për shkaqe të tjera si kolonizimi serb dhe vendosja e popullsisë refugjate nga Toplica dhe pjesë tjera të perandorisë Osmane.

Në tabelat e më poshtme janë mbledhur disa shënime dhe të dhëna që në shkallë të madhe kanë ndikuar në strukturën e demografisë së kësaj komune.

Ardhacakët serbë Redakto

Në këtë tabelë janë paraqitur familjet të cilat janë vendosur në territorin e komunës së Lipjanit gjatë reformave politike të quajtura "reforma agrare" që janë ndërmarr nga qeveritë e ndryshme Jugosllave brenda viteve 1918-1941.

KK Lipjan
Lokaliteti 2000 Familje ardhacake 1918-1941 Shënim
Akllapi 3
Babushi i Muhaxhirëve 17
Baica 4
Banulla 9
Bregu i Zi 9
Bujani 8
Dobraja e Madhe 6
Dobraja e Vogël 10
Gadime e Epërme 5
Gadime e Poshtme 9
Gllogoci 3
Gracka 82
Hallaçi i Vogël 6
Lepia 4
Lipjani 10
Llugaxhia 3
Lluga 34
Magurja 11
Mareci 8
Medveci 13
Poturoci 17
Qyqylaga 12
Radeva 6
Ribari i Madh 1
Rubofci 4
Rufci i Ri 40
Shala(Sedllari) 1
Suhadolli 125
Topliçani 5
Vërsheci 13
Vrella e Goleshit 111
Totali 589 familje -
Burimi: Sipas AJ B, MAR, 96-21-69; 96-51; Dr. Milovan Obradovic, Agrarna reforma i kolonizacija Kosova (1918-1941), Prishtinë, 1981, fq. 306-339. dokument i botuar në librin e Dr. Isuf Osmani, Kolonizimi Serb i Kosovës i gjetur në int. në maj 2006 : ukonline kolonizimi_serb_i_kosoves.html

Burim i të dhënave Redakto

  • Sipas AJ B, MAR, 96-21-69; 96-51; Dr. Milovan Obradovic, Agrarna reforma i kolonizacija Kosova (1918-1941), Prishtinë, 1981, fq. 306-339. dokument i botuar në librin e Dr. Isuf Osmani, Kolonizimi Serb i Kosovës i gjetur në int. në maj 2006 : ukonline kolonizimi_serb_i_kosoves.html
Serbët në Kosovë

Deçan· Sharri· Gjakovë· Drenas· Gjilan· Istog· Kaçanik· Dardanë· Klinë· Fushë Kosovë· Leposaviq· Lipjan· Malishevë· Mitrovicë· Novobërdë· Obiliq· Rahovec· Pejë· Podujevë· Prishtinë· Prizren· Skënderaj· Shtërpcë· Lista e ardhacakëve - Shtime· Therandë· Ferizaj· Viti· Vushtrri· Zubin Potok· Zveçan