Lista e gjeografive të shteteve

artikull-listë e Wikimedias
(Redirected from Gjeografia e shteteve)
·A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N· Nj · O · P · Q · R · Rr · S · Sh · T · Th · U · V · W · X · Xh · Y · Z · Zh·
Larearth2 e0.gif

Në këtë listë janë paraqitur artikujt që kanë të bëjnë me Gjeo-fizikën d.m.th me degë të gjeografisë si klima, relievi dhe veti të ngjashme. Për degët tjera gjeografike si gjeo-politika, gjeo-demografia, gjeo-ekonomia etj. ju lutemi shikoni artikujt e titulluar si p.sh.: Demografia e shteteve, Ekonmia e shteteve, Sisteme shtetërore, Njëit admnistrative etj. Përshkrimet e shkurta për secilin shtet nga këto drejtime i gjeni në artikujt kryesor gjeografik për shtete që gjenden në kategorin Shtete

AEdit

BEdit

ÇEdit

DEdit

EEdit

FEdit

GEdit

GjEdit

HEdit

IEdit

KEdit

LEdit

MEdit

NEdit

PEdit

QEdit

REdit

SEdit

ShEdit

TEdit

UEdit

XhEdit

ZEdit