Muzgu është koha pas perëndimit të diellit ose periudha përpara lindjes së tij, gjysmerrësira e mbrëmjes ose e agimit; koha kur zë e ngryset ose kur zë e gdhin.

Muzgu është koha mes agimit dhe lindjes së diellit, ose mes perëndimit të diellit dhe muzgëtirës.
Muzg në Shkup