Lista e objekteve fetare në Shqipëri që janë monumente kulture

Rendi Emërtimi i objektit Vendndodhja Viti i shpalljes
1 Xhamia Mbret Berat 1948
2 Rrënojat e Xhamisë së Kuqe Lagjja Kala, Berat 1961
3 Rrënojat e Xhamisë së Bardhë Lagjja Kala, Berat 1961
4 Xhamia e Beqarëve Berat 1961
5 Xhamia e Plumbit Berat 1961
6 Xhamia e Hysen Pashës Berat
7 Xhamia e Telelkave Berat
8 Xhamia e Allajbegisë Burim, Dibër 1970
9 Xhamia e Fatihut Durrës 1973
10 Namazgjahu Elbasan 1980
11 Xhamia e Kalasë Lezhë
12 Xhamia e Pazarit Krujë
13 Xhamia me Sahat Peqin
14 Kompleksi i Xhemahallës Delvinë
15 Xhamia e Nazireshës Elbasan 1948
16 Xhamia e Iljaz Mirahorit Korçë 1948
17 Xhamia e Gjin Aleksit Rusanj, Sarandë 1963
18 Xhamia e Ethem Beut Tiranë 1948
19 Xhamia e Muradies Vlorë 1948
20 Xhamia e Teqes Gjirokastër 1973
21 Xhamia e Plumbit Shkodër 1948
22 Teqeja e Helvetive Herbel, Dibër 1970
23 Teqja e Dollmës Lagjja Kala, Krujë 1973
24 Teqeja e Frashërit Përmet 1973
25 Teqeja e Helvetive Berat
26 Teqeja e Rufaive Berat
27 Teqeja e Zallit Gjirokastër
28 Teqeja e Martaneshit Mat
29 Tyrbja e Kapllan Pashës Tiranë 1948
30 Tyrbja e Nuses Mullet, Tiranë 1977
31 Teqeja e Sheh Durrit Tiranë 1963
32 Kulla e Dervish Aliut Dukat, Vlorë 1979
33 Kisha e Shën Mëhillit Berat 1948
34 Kisha e Shën Triadhës Lagjja Kala, Berat 1948
35 Kisha e Shën Marisë Mbreshtan, Berat 1979
36 Kisha e Shën Marisë Vllahernës Lagjja Kala, Berat 1948
37 Kisha e Ungjillizimt Kozarë, Berat 1963
38 Kisha e Shën Kollit Perondi, Kuçovë 1963
39 Kisha e Shën Mitrit (Debranik) Debranik, Berat 1970
40 Kisha e Shën Mitrit Poliçan, Berat 1977
41 Kisha e Shën Todrit Lagjja Kala, Berat 1948
42 Katedralja Fjetja e Shën Mërisë Lagjja Kala, Berat 1948
43 Kisha e Shpërfytyrimit Herbel, Dibër 1970
44 Kisha e Shën Sotirit (Sveti Spas) Kërçisht, Dibër 1970
45 Kisha e Shën Premtes Çetë, Kavajë 1963
46 Kisha e Shën Joan Vladimirit Shenjon, Elbasan 1948
47 Kisha e Shën Kollit Shelcan, Elbasan 1948
48 Kisha e Shën Premtes Valëshen, Elbasan 1963
49 Kisha e Shën Mërisë Kala, Elbasan 1963
50 Rrënojat e Kishës në Selvias Selvias (Klos i Sulovës), Elbasan 1973
51 Rrënojat e Kishës në Bixellenje Bixëllenjë, Elbasan 1973
52 Rrënojat e Kishës në Beleshen Beleshen, Elbasan 1973
53 Rrënojat e Kishes në Mamel Mamël, Elbasan 1970
54 Rrënojat e Kishës së Ungjillizimit Mjekës, Elbasan 1970
55 Kisha e Grabovës Gramsh
56 Manastiri i Shën Prodhromit Voskopojë, Korçë 1948
57 Kisha e Manastirit të Shën Marisë Lubonjë, Korçë 1963
58 Kisha e Shën Thanasit Voskopojë, Korçë 1948
59 Kisha e Shën Mëhillit Voskopojë, Korçë 1948
60 Kisha e Shën Kollit Voskopojë, Korçë 1948
61 Kisha e Shën Marisë Voskopojë, Korçë 1948
62 Kisha e Shën Jovanit Boboshticë, Korçë 1963
63 Kisha e Shën Mitrit Boboshticë, Korçë 1963
64 Kisha e Shën Mërisë Maligrad, Korçë
65 Kisha e Shën Mërisë Mborje, Korçë 1948
66 Kisha e Shën Gjergjit Shipckë, Korçë 1963
67 Kisha e Shën Triadhës Lavdar i Oparit, Korçë 1963
68 Kisha e Shën Mitrit Bezmisht, Korçë 1970
69 Kisha e Shën Marisë Vithkuq, Korcë 1963
70 Kisha e Shën Mëhillit Vithkuq, Korcë 1963
71 Kisha e Shën Gjergjit Dardhë, Korcë 1970
72 Shpella e Shën Marisë Bezmisht, Korcë 1963
73 Kisha e Shëndëlliut Voskopojë, Korcë 1963
74 Rrënojat e Kishës së Shën Mërisë Shën Mëri, Krujë 1963
75 Kisha në shpellën e Qafthanës Librazhd 1948
76 Kisha në Qafthanë mbi Urakë Librazhd 1963
77 Kisha e Shën Premtes Përmet 1963
78 Kisha e Shën Mërisë Leusë, Përmet 1963
79 Kisha e Shën Mërisë Seran, Përmet 1963
80 Kisha e Shën Mërisë Kosinë, Përmet 1963
81 Kisha e Shën Sotirit Tremishtë, Përmet 1970
82 Kisha e Shën Mërisë Bënjë, Përmet 1970
83 Kisha e Shën Mërisë Ogdunan, Përmet 1970
84 Kisha e Shën Dëllisë Buhal, Përmet
85 Manastiri i Shën Marenës Llëngë, Pogradec 1948
86 Rrënojat e Kishës Paleokristian & mozaikët Lin, Pogradec 1973
87 Rrënojat e Kishës Bizantine Lin, Pogradec 1973
88 Manastiri Shën Gjergjit Demë, Sarandë 1963
89 Manastiri Shën Mërisë Krorëz, Sarandë 1963
90 Manastiri Shën Mërisë Kakomë, Sarandë 1963
91 Rrënojat e Manastirit të 40 Shenjtorëve Sarandë 1970
92 Kisha e Manastirit të Shën Kollit Mesopotam, Delvinë 1948
93 Kisha e Manastirit të Shën Kollit Dhivër, Sarandë 1963
94 Kisha e Manastirit të Shën Mërisë Mavrodhivrit Dhivër, Sarandë 1963
95 Kisha e Manastirit të Shën Thanasit Leshnicë e Poshtme, Sarandë 1963
96 Kisha e Manastirit të Shën Triadhës Kardhikaq, Sarandë 1970
97 Kisha e Manastirit të Shën Mërisë Kameno, Delvinë 1970
98 Kisha e Manastirit të Shën Mërisë Krimanovës Piqer, Sarandë 1963
99 Kisha e Shën Mërisë Maliçan, Sarandë 1970
100 Kisha e Shën Thanasit Pecë, Sarandë 1970
101 Xhamia Mbret Lagjja Kala, Elbasan 1948
102 Kulla e Manastirit Theollogos Cerkovinë, Sarandë 1979
103 Kisha e Shën Gjergjit Leshnicë e Sipërme, Sarandë 1963
104 Kisha e Shën Kollit Dhrovjan i Sipërm, Sarandë 1970
105 Shpella e Shën Marenës Vagalat, Sarandë
106 Kisha e Shën Thanasit Sopik, Sarandë 1963
107 Tempulli Antik Metoq, Sarandë 1963
108 Tempulli Antik Dobër, Delvinë 1977
109 Rrënojat e Kishës Çiflik, Sarandë 1977
110 Rrënojat e kishës së Kamenicës Palavli, Sarandë 1970
111 Kisha e Shën Janit Delvinë 2002
112 Rrënojat e Kishës së Dashajt Stanajt, Tepelenë 1977
113 Rrënojat e Kishës Shën Mëri Linzë-Surrel, Tiranë 1970
114 Manastiri i Shën Mërisë Zvërnec, Vlorë 1963
115 Kisha e Manastirit të Panaisë Dhërmi, Vlorë 1963
116 Kisha e Manastirit të Shën Mitrit Qeparo, Vlorë 1963
117 Kisha e Marmiroit Pashaliman, Vlorë 1963
118 Kisha e Sergjit dhe Bakut Himarë 1963
119 Kisha e Shën Mërisë së Athalit Himarë 1963
120 Kisha e Gjithshenjtorëve Himarë 1970
121 Kisha e shën Spiridhonit Vuno, Vlorë 1963
122 Kisha e Ipapandisë Dhërmi, Vlorë 1963
123 Kisha e Shën Mëhillit Vuno, Vlorë 1963
124 Kisha e Mesodhisë Vuno, Vlorë 1963
125 Mbeturinat e Kishës së Shën Stefanit Dhërmi, Vlorë 1963
126 Rrënojat e Kishës së Shën Kollit Armen, Vlorë 1963
127 Rrënojat e Kishës së Shën Ndreut Himarë, Vlorë 1980
128 Rrënojat e kishës së Shën Gjergjit Brataj, Vlorë 1980
129 Kisha e Shën Sotirës Vuno, Vlorë 1979
130 Manastiri i Shën Qirjakut dhe Julitës Dhuvjan, Gjirokastër 1963
131 Manastiri i Shën Mërisë Goranxi, Gjirokastër 1963
132 Manastiri i Ungjillizimit Vanishtë, Gjirokastër 1963
133 Kisha e Manastirit të Shpërfytyrimit Mingul, Gjirokastër 1963
134 Kisha e Manastirit të Shpërfytyrimit Çatistë të Pogonit, Gjirokastër 1963
135 Kisha e Manastirit të Shën Triadhës Pepel, Gjirokastër 1963
136 Kisha e Manastirit të Shën Ilias Jergucat, Gjirokastër 1963
137 Kisha e Manastirit të Shën Mërisë Spilesë Tranoshisht, Gjirokastër 1970
138 Kisha e Manastirit të Shën Merisë Koshovicë, Gjirokastër 1977
139 Kisha e Manastirit të Shën Mëhillit Nivan,Gjirokastër 1977
140 Kisha e Profet Ilias Stegopull, Gjirokastër 1963
141 Kisha e Shën Mërisë në Drianos Zervat, Gjirokastër 1963
142 Kisha Fjetja e Shën Mërisë Sopik, Gjirokastër 1963
143 Kisha Fjetja e Shën Mërisë Zervat, Gjirokastër 1963
144 Kisha e Shën Mërisë Labovë e Kryqit, Gjirokastër 1963
145 Kisha e Shën Mërisë Peshkëpi e Sipërme, Gjirokastër 1963
146 Kisha e Shën Mërisë Vrahogoranxi, Gjirokastër 1963
147 Kisha e Shën Mërisë Derviçan, Gjirokastër 1970
148 Kisha e Shën Mëhillit Mingul, Gjirokastër 1963
149 Kisha e Shën Mëhillit Gjirokastër 1963
150 Kisha e Shën Kollit Dhuvjan, Gjirokastër 1963
151 Kisha e Shën Kollit Saraqinisht, Gjirokastër 1963
152 Kisha e Shën Gjergjit Nokovë, Gjirokastër 1963
153 Kisha e Shën Thanasit Poliçan, Gjirokastër 1963
154 Kisha e Shën Thanasit Selo, Gjirokastër 1977
155 Kisha e Shën Premtes Selckë, Gjirokastër 1970
156 Kisha e Mezhanit Poliçan, Gjirokastër 1963
157 Kisha Paleokristiane e Manastirit Nepravishtë, Gjirokastër 1973
158 Kisha e Shpërfytyrimit Gjirokastër 1963
159 Kisha e Shën Apostujve Hoshtevë, Gjirokastër 1977
160 Rrenojat e Kishës së Shën Anës Derviçan, Gjirokastër 1963
161 Rrënojat e Bazilikës paleokristiane Goricë, Gjirokastër 1977
162 Kisha e Shënepremtes Hllomo, Gjirokastër
163 Kisha e Shën Mërisë Skore, Gjirokastër
164 Manastiri i Shën Mërisë Ardenicë, Lushnjë 1948
165 Kisha e Shën Thanasit Karavasta, Lushnjë 1963
166 Kisha e Shën Mërisë Bishqethëm, Lushnjë 1963
167 Kisha e Shën Kollit Toshkëz, Lushnjë 1963
168 Kisha e Shën Kollit Krutje e Sipërme, Lushnjë 1963
169 Kisha e Shën Todrit Kadipashaj, Lushnjë 1963
170 Manastiri i Shën Mërisë Pojan, Fier 1963
171 Kisha e Shën Kozmait dhe Shën Mërisë Kolkondas, Fier 1963
172 Kisha e Shën Kollit Kurjan, Fier 1963
173 Kisha e Shën Gjergjit Libofshë, Fier 1963
174 Kisha e Shën Gjergjit Strum, Fier 1970
175 Kisha e Shën Kollit Vanaj, Fier 1963
176 Kisha e Shën Premtes Hoxharë, Fier 1979
177 Kisha e Shënepremtes Sop, Fier
178 Kisha e ancitit Breg-Lumë, Tropojë 1984
179 Bazilika e Shën Mehillit Arapaj, Durrës
180 Bazilika në Kodrën e Tepes Elbasan
181 Rrënojat e Bazilikës Paleokristiane Goricë, Gjirokastër 1977
182 Bazilika e Ballshit Fier
183 Bazilika A, B, C, D Bylis, Fier
184 Kisha e Manastirit të Rubikut Mirditë 1948
185 Kisha Trikonëshe Kala e Drishtit Shkodër 1948
186 Rrënojat e Kishës së Shën Gjinit Linaj, Shkodër 1948
187 Rrënojat e Kishës së Shën Markut Kalaja e Vaut të Dejës, Shkodër 1984
188 Rrënojat e Kishës së Shatit Mazrek, Shkodër 1984
189 Rrënojat e Kishës së Shirgjit Shirgj, Shkodër 1970
190 Kisha e Shën Venerandës Pllanë, Lezhë 1963
191 Kisha e Shën Aleksandrit Bokion, Lezhë 1984
192 Kisha e Shën Premtes Balldren, Lezhë 1984
193 Rrënojat e Kishës së Shën Stefanit Blinisht-Zadrimë, Lezhë 1984
194 Rrënojat e Kishës së Shën Mëhillit Menshat, Lezhë 1984
195 Rrënojat e Kishës së Shën Ndojt Muzhlin e Skënderbeut, Durrës 1963
196 Kisha e fshatit Gjuricë Durrës
197 Bazilika e Tepes Elbasan
198 Rrënoja kishash Krujë
199 Kisha e Shën Kollit Lezhë
200 Kuvendi i Dukagjinit Mat
201 Faltorja(kishë-xhami) Shkodër