Organizmi i vetëqeverisjes lokale Në Kosovë është bërë në përputhje me Ligjin për vetëqeverisje lokale i vitit 2008.

Ku Vetëqeverisja lokale organizohet në një nivel dhe atë Komunal.

Komunat janë njësi themelore e vetëqeverisjes lokale. (D.V)

Gjatë kohës së sistemit të ndëtuar nga shqiptarët po ashtu ajo administrohej në komuna të cilat hynin në rajone (regjione). Ndërsa gjatë kohës së regjimit të Milosheviqit administrimi i Kosovës bëhej në 5 rajone. Kjo ndamje përdoret nga literatura në gjuhët tjera pasi që ata e marrin si burim zyrtarë.

Komunat e Kosovës

Redakto

Në bazë Nenit 1, të rregullores së UNMIK-ut 2000/43 të nxjerrur më 27 korrik 2000, Kosova ka tridhjetë komuna ashtu siç figurojnë në Tabelën. Sipas kësaj rregullore komunikimi zyrtar përdorë emrat në gjuhën shqipe dhe serbre, përveç që në ato komuna ku komunitetet etnike a gjuhësore joshqiptare dhe joserbe përbëjnë një pjesë substanciale, emrat e komunave jepen edhe në gjuhët e atyre komuniteteve.

Kjo rregullore është nxjerrur nga Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm në pajtim me rezolutën 12:44 (1999) të datës 10 qershor 1999. Po ashtu në këtë rregullore është parashikuar edhe disa të dhëna tjera në lidhje me numrin dhe kufinjët e komunave. Kështu në Nenin 2 të kësaj rrgullore thuhet: Shtrirja e çdo komune dhe kufinjtë e tyre skicohen nga zonat e tyre përbërëse kadastrale. Zonat kadastrale të cilat përbëjnë çdo komunë figurojnë në Tabelën ‘B’ të kësaj rregulloreje [1]. Në tabelen e dytë të rregullores janë prezantuar gjitha vendbanimet e Kosovës.

Hyrja në fuqi e rregullores është bërë më 27 korrik 2000.

Rajonet e Kosovës

Redakto
  • sipas sistemit shqiptar

Njësitë administrative të Kosovës

Rajoni shqip Rajoni serb. Sipërfaqja në km² Banorë 1999-2005 Kryeqyteti shqip Kryeqyteti serb.
Ferizaj Uroševac 1.024 229.000 Ferizaj Uroševac
Gjakovë Đakovica 1.236 280.000 Gjakovë Đakovica
Gjilan Gnjilane 1.331 253.000 Gjilan Gnjilane
Mitrovicë Kosovska Mitrovica 2.051 327.000 Mitrovicë Kosovska Mitrovica
Pejë Peć 1.366 191.000 Pejë Peć
Prishtinë Priština 2.157 604.000 Prishtinë Priština
Prizren Prizren 1.747 411.000 Prizren Prizren (komuna)

Sipas sistemit të Millosheviçit

Redakto

(njësitë administrative (serbisht opština) të Serbisë (jo të Kosovës) :

qarku serb. qarku shqip sipërfaqja në km² banorë 1991 kryeqytet serb. kryeqytet shqip
Kosovo Kosovë 3.120 672.292 Priština Prishtinë
Kosovska Mitrovica Mitrovicë 2.051 275.904 Kosovska Mitrovica Mitrovicë
Kosovsko Pomoravlje Kosovë Lindore 1.412 217.728 Gnjilane Gjilan
Peć Pejë 2.420 414.187 Peć Pejë
Prizren Prizren 1.909 376.076 Prizren Prizren

Sektorët e NATO-së

Redakto

Kosova ndahet në 5 zona operuese që janë të ndryhme nga qarqet sipas Milosheviqit por kanë qendra të njëjta.

Sektori shqip Sektori ang. sipërfaqja in km² banorë 1991 kryeqytet serb.1 kryeqytet shqip1
Sektori Anglez ? ? ? Priština Prishtinë
Sektori Francez ? ? ? Kosovska Mitrovica Mitrovicë
Sektori Amerikan ? ? ? Urosevac Ferizaj
Sektori Italian ? ? ? Peć Pejë
Sektori Gjerman ? ? ? Prizren Prizren

1Përdorimi zyrtarë i emërtimeve të qytetve bëhet serbisht (shkrnja latine) dhe ?

Burimi i të dhënave

Redakto

 
Stema e shtetit
Deklarata Kushtetuta Republika e Kosovës SHPK TMK
Gjykata Kuvendi Kryetari Qeveria Shërbimet
 
Komunale : Artana  · Dardana  · Deçani  · Sharri  · Drenasi  · Ferizaj*  · Fushë Kosova  · Gjakova*  · Gjilani*  · Graçanica  · Hani Elezit**  · Burimi  · Juniku  · Kaçaniku  · Klina  · Kllokoti  · Albaniku  · Lipjani  · Malisheva  · Mamusha  · Mitrovica*  · Kastrioti  · Parteshi  · Peja*  · Podujeva  · Prishtina*  · Prizreni*  · Rahoveci  · Ranillugu  · Shtërpca  · Shtime  · Skënderaj  · Theranda  · Vitia  · Vushtrria  · Zubin Potoku  · Zveçani
Rajonale : Gjakova ·  Gjilani · Mitrovica · Peja · Prizreni · Prishtina · Ferizaj


Lidhje të jashtme

Redakto