Lista e shteteve sipas sipërfaqes

artikull-listë e Wikimedias

Shteti - sipërfaqja (km²)