Seaborgiumi

element kimik me numër atomik 106
(Përcjellë nga Seaborgium)
Seaborgiumi

Seaborgiumi është një element kimik me simbolin Sg dhe numrin atomik 106.