Grupi i trembëdhjetë i elementeve kimike

Ky grup përbehet nga këto elemente :

Elementet e këtij grupi kane nga tre elektrone ne shtresën e jashtme.

Ky artikull nga Kimia është i cunguar. Ti mund të ndihmosh Wikipedian duke e përmirësuar këtë artikull.